Sbor dobrovolných hasičů Špičky

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Kde jsme naposled zasahovali

small logo

První Pomoc

hasici

sanitka

police

emergency

 

 

 

 

Rok 2015

Přidáno 14.dubna 2015

15.ůnora ve 2:58 jsme byli povoláni na mlýn na kačeně kde došlo k propadnutí osoby. Než jsme mohli vyjet byla akce zrušena. Konec března 31.3. ve 22:20jsme byli povoláni na technickou pomoc při odklízení spadlého stromu na cestě na Kunčice.

Taktické cvičení Hluzov 2012

Přidáno 21.června 2012

Letošní taktické cvičení se uskuteční v Hluzově 29.června.Poplach bude vyhlášen v 18:00 hodin. Poté dojde přes KOPIS k rozeslání sms zpráv do jednotlivých zásahových jednotek a budou spuštěny sirény v obcích okrsku Hustopeče. Zásah se bude provádět na kontajner na vysoušení dřeva v místním lomu. Okolo něj je na volném prostoru uskladněno dřevo. Kontejner je plechový s vnitřní izolací.
Přilehlé budovy. Rodinný dům a dílna se skladem. Je zde nebezpečí rozšíření požáru na okolní budovy. Po vyhlášení poplachu se jednotky zahlásí u velitele zásahu pro rozkazy.
CAS 32 bude hasit požár. Jednotky budou tvořit DDV k doplnění CAS 32 a dvěma proudy provádět hašení požáru. (pořadí DDV bude dle příjezdu jednotek).

Jedná se o každoroční taktické cvičení které má prověřit akceschopnost jednotek ,aby byly připraveny na případnou událost. Po cvičení bude provedeno vyhodnocení zásahu.

Povodně 2010

Letos jsme byli opět povolání na pomoc při bleskovýchpovodních,které zasáhly náš region.My jsme bylinasazeni na pomoc v obci Milotice nad Bečvou, kde jsme pomáhali při stavění protipovodňových hrází.Naše jednotka také monitorovala katastr své obce a to převážně osadu "Kačena" kde hrozilo opětovné ucpání koryta přes lávku řeky Bečvy tak jak se to stalo při předešlých povodních.Naštěstí k ucpání koryta nedošlo.

Ale opět se ukázalo že bleskové povodně můžou přijít zničeho nic a nikdo neodhadne jejich rozsah.

Požár trafostanice

V katastru obce Špičky byl nahlášen na operační středisko požár trafostanice.Trafostanice se nachází v blízkosti Mateřské školy.Jako první k místu zásahu dorazila jednotka obce Špičky,která po prozkoumání místa zásahu pouze kontrolovala dohasínající požár trafostanice,která začala hořet po zásahu bleskem.Další k místu zásahu dorazila jednotka HZS Hranice.Požár trafostanice spůsobil výpadek elektrického proudu v horní části obce Špičky a také došlo ke kontaminaci půdu vytečeným olejem z trafostanice. Následující den provedla firma ČEZ dekontaminizaci kontaminované půdu kolem trafostanice.

 

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2003 Company Name