Sbor dobrovolných hasičů Špičky

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Informace pro občany

small logo

První Pomoc

hasici

sanitka

police

emergency

Zapoj se i ty

Přidáno 1.února 2012

Záchranáři a řidiči ambulance si všimli, že u dopravních nehod má většina zraněných u sebe mobilní telefon. U zraněných osob, se kterými nelze komunikovat, zásahové síly neví, koho by měli z dlouhého seznamu adres kontaktovat. Řidiči a lékaři záchranné služby tedy navrhli, aby každý zadal do svého adresáře v mobilu osobu, kterou je třeba kontaktovat v nouzovém případě, pod tu samou zkratku. Mezinárodně uznávaná zkratka je: ICE = In Case of Emergency.(pro případ záchrany)
Pod touto zkratkou zaznamenejte telefonní číslo osoby, která bude v případě nouze kontaktována policií, hasiči či první pomocí.
Pokud chcete kontaktovat více osob, potřebujete ICE1,ICE2,ICE3 atd. Pošlete prosím toto hlášení všem kamarádům a známým, aby tato zkratka nalezla celosvětové uplatnění.

Adventní doba

Přidáno 17.listopadu 2011

Každoročně je v době adventních svátků zaznamenaný nárůst požárů způsobený hořící svíčkou.Ta sice dotváří romantiku tohoto období ,ale představuje také otevřený oheň.Aby nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví nebo škodám na majetku ,dodržujte tato základní pravidla.

- Pečlivě volte míto ,na které svíčku pokládáte

- Umisťujte ji na nehořlavou podložku v dostatečné vzdálenosti od hořlavých předmětů

- Neumísťujte svíčky k oknům a do průvanu

- Čtěte informace o zacházení s výrobkem na příbalovém letáku

- Hořící svíčky nenechávejte nikdy bez dozoru

- Dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu osob v místnosti se zapálenou svíčkou,zejména když si hrajou děti

- Před odchodem z bytu a předtím než jdete spát,svíčku důkladně uhaste

- Pokud se Vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 112

Jaro přináší řadu požárů

Přidáno 10.března 2011

Jako každý rok tak i letos varujeme před vypaloáním suchého porostu(trávy).Vypalování porostu je podle zákona o požární ochraně striktně zakázáno.V případě porušení tohoto zákazu hrozí podle zákona pokuta pro fyzickou osobu ve výši 25 000kč,právnické osobě a podnikající fyzické osobě až do výše 500 000kč.I zdánlivě tak bezpečná činnost jakou je spalování shrabaných porostů,může mít nedbalé následky.Oheň se v otevřeném prostoru může velice snadno vymknout kontrole,např.při silném větru,a způsobit nejenom ohrožení života a značné škody na majetku,ale také vážné ekologické následky,např.v podobě ztráty části lesa či úhynu živočichů.Stačí jen neopatrnost ,trocha nepozornosti nebo panika.Zákon o požární ochraně hovoří jasně:každý je povinen při spalování hořlavých látek na volném prostranství učinit odpovědné opatření proti vzniku požáru a jeho dalšímu šíření.Jednoduše řečeno,zabezpečit vše tak,aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl zněj požár.

Také platí že by občan měl každé větší spalování hořlavého materiálu(shrabané listí,tráva,klestí) ohlásit na nejbližším HZS.Pokud tak neučiní hrozí v případě vzniku požáru pokuta až do výše 500 000kč právnickýmosobám a až 25 000kč fyzickým osobám.HZS má pak pravomoc udělit další podmínky pro bezpečnost spalování či spalování zakázat.

Budíž varováním že jarní měsíce (březen,duben)dlouhodobě patří mezi ty,kdy hoří nejčastěji,v dubnu dokonce vzniká nejvíce lesních požárů z celého roku.Důležitou roli ale hraje také počasí.

Odkazy na různá důležitá témata pro Vaše bezpečí

Témata naleznete zde

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2010 Design by hafik