Sbor dobrovolných hasičů Špičky

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Vítejte na našich stránkách

small logo

První Pomoc

hasici

sanitka

police

emergency

Výroční valná hromada SDH Špičky

Přidáno 12.ledna 2012

Letošní valná hromada se konala v zasedací místnosti obecního úřadu.Začátek byl naplánován na 15 hodinu.S menším zpožděním schůzi zahájil a řídil starosta sboru Marek Hložek.Po schválení programu byl přečten zápis z minulé VVH.Poté již následoval sled zpráv od členů výboru a vedoucích jednotlivých družstev.Více zde

Podzimní pohoda

Přidáno 26.října 2011

Nastal čas podzimních plískanic a očekávání zimního počasí.Než však tento čas nastane a všichni se uvrhnou do zimního spánku,je tady ještě několik akcí na kterých se účastníme.Kromě různých kulturních akcí,které se budou konnat ve Špičkách,je tady ještě spousta činností pro jednotlivé členy SDH.nejprve je to setkání velitelů správního obvodu Hranice ,které se uskuteční 12.listopadu ve Velké ,pak školení odbornosti Preventista III a II stupně v Olomouci pak bude následovat setkání představitelů sborů okresu Přerov 26.listopadu v Hustopečích nad Bečvou a den poté 27.listopadu okrsková schůze taktéž v Hustopečích.Pak již bude následovat zhodnocení roku v jednotlivých sborech uskutečněním výročních valných hromad.Naše VVH se uskuteční 7.ledna 2012.

Kromě těchto setkání a školení je ovšem připravena i další zábavnější forma pro kulturní vyžití.Můžeme zmínit co nás čeká jenom ve Špičkách.Již tradičně začátkem listopadu to bude Hubertské troubení mysliveckých trubačů 13.listopadu,následovat bude Poslední Leč která se uskuteční 26.listopadu a pak již v prvním prosincovém víkendu to bude tradiční soutěž o Špičkový koláč a slivovici.

Nastal čas rekapitulace

Přidáno 28.září 2011

Tak a je čas poohlédnout se za letošní sezónou,která pro nás skončila soutěží na Našem novém Špičkovém areálu,který si tak prošel první zatěžkávací zkouškou.Tak jak se Našemu družstvu mužů celou sezónu nedařilo tak na posledním závodě na domácí trati předvedli že skutečně něco umí a domácí soutěž vyhráli v čase 17,45 s.Než začneme rekapitulovat věnujme ještě několik řádků závodům,které se uskutečnily 17.září ve Špičkách.Na velmi dobře připravené trati,která se připravovala již týden do předu se dalo očekávat dosažení velmi dobrých časů.Zázemí kolem trati pro diváky i soutěžící bylo taktéž skvěle připraveno za pomocí Obecního Úřadu ve Špičkách,Mikroregionu Hranicko.O zabezpečení toho aby bylo co jíst a hlavně pít se postaral Motorest u Žida v Bělotíně a firma Váhala s.r.o..Vše bylo připraveno všichni byli na svých místech a tak mohly závody O pohár obce Špičky začít.Za krásného slunečného počasí se sjelo 16 družstev mužů,6 družstev žen a 3 družstva mužů nad 35-let.První se na start postavili domácí borci a ukázali že trať jim skutečně sedí a že mají na ní již něco natrénováno.Trať byla skutečně velmi rychlá a čas 17,45s to jenom potvrdil.Druzí se na start připravili mistři republiky v požárním útoku z Olšovce.Dobře rozběhnutý útok bez zjevných chyb jim přinesl čas 17,62 s což stačilo na 2.místo.Další šli na start borci z Ústí.ti jediní svůj pokus nedokončili když pravý proudař nestačil zapojit proudnici.Třetí celkově skončilo družstvo mužů z Hranic.V kategorii žen si vítězství a taktéž putovní pohár odvezlo družstvo žen z Poruby za čas 18,89 s.Druhé skončily holky z Černotína s časem 19,20 s a třetí se umístilo omlazené družstvo holek z Milotic.Kategorie mužů nad 35-let přinesla souboj mezi třemi družstvy,kde o vítězství si řekli muži z Milotic,druzí skončila poslední záloha z Poruby a třetí byla Vysoká.Škoda jen že se u nás nesložilo družstvo nad 35-let určitě by promluvili do celkového pořadí.pokračovat

Špičkový areál

Přidáno 15.srpna 2011

Tak areál je téměř dokončen.Tráva vesele roste díky dobrému počasí.Základna byla položena a již proto nebrání nic tomu naplno trénovat na domácím hřišti.Tímto bychom chtěli poděkovat všem sborům,kteří nám umožnili trénovat na jejich hřištích.Jsou to Milotice,Olšovec,Ústí. první větší zátěžový test proběhne 17.září kdy se uskuteční závody sedmý ročník "O pohár obce Špičky"

starší články stránka 2 3 4 5 6

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2010 Design by hafik