Členové

Složení výboru SDH

Starosta SDH Marek Hložek
Místostarosta Bc. Monika Rušarová
VelitelJSDH Pavel Boháč
Jednatel Tomáš Frydrych
Velitel SDH Jiří Hulák
Hospodář Petr Boháč
Preventista Jan Bartošík
Vedoucí mládeže Hana Strnadlová

V součastné době je na okresním sdružení hasičů okresu Přerov vedeno 81 členů z toho je 29 členů mladších 18 let. V SDH působí sportovní družstva mužů, žen, mužů nad 35 let a mladší a starší žáci. Taktéž zde působí zájmový klub stolního tenisu, který má dvě družstva A a B a pravidelně probíhají tréninky pro děti.

Zásahová jednotka JSDH Špičky